Posts Tagged December Sad Poetry

December ke Kehar

December ke Kehar ko Deikh ker Dil

chahta hai..

Ya ilaahi..! Aisi koi Dhund uski

Yaad per bhi ho…

December ke Kehar

Advertisements

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Jab Bhi Ata Hay / December Poetry

December Jab Bhi Ata Hay

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Tum Hi December ! / December Urdu Poetry

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Serdiyon Ki Raton Main / December Sad Poetry

Serdiyon Ki Raton Main

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment