Posts Tagged December Poetry

December ke Kehar

December ke Kehar ko Deikh ker Dil

chahta hai..

Ya ilaahi..! Aisi koi Dhund uski

Yaad per bhi ho…

December ke Kehar

Advertisements

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Jab Bhi Ata Hay / December Poetry

December Jab Bhi Ata Hay

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Tum Hi December ! / December Urdu Poetry

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Serdiyon Ki Raton Main / December Sad Poetry

Serdiyon Ki Raton Main

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Ki Akhri Shub / December Poetry

December Ki Akhri Shub

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Loat Aya Hay / Best December Poetry

December Loat Aya Hay

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment