Posts Tagged December Poetry Urdu

December ke Kehar

December ke Kehar ko Deikh ker Dil

chahta hai..

Ya ilaahi..! Aisi koi Dhund uski

Yaad per bhi ho…

December ke Kehar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Jab Bhi Ata Hay / December Poetry

December Jab Bhi Ata Hay

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Ki Akhri Shub / December Poetry

December Ki Akhri Shub

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment