Posts Tagged December Poetry Urdu

December ke Kehar

December ke Kehar ko Deikh ker Dil

chahta hai..

Ya ilaahi..! Aisi koi Dhund uski

Yaad per bhi ho…

December ke Kehar

Advertisements

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

Tari Yad Or Barf Bari Ka Mousam

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

Har Tarf Yadon Ka December Bikhar Giya

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Jab Bhi Ata Hay / December Poetry

December Jab Bhi Ata Hay

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment

December Ki Akhri Shub / December Poetry

December Ki Akhri Shub

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a comment